Cenníky

Poplatky je nutné uhradiť v hotovosti alebo na číslo bankového účtu IBAN SK9809000000005058698977 do stanoveného dátumu.

Kurzovné je podľa vopred dohodnutého splátkového kalendára možné uhradiť aj na splátky.

V prípade záujmu o splátky sa informujte na tel. č. alebo mailovej adrese uvedenej na prednej strane prihlášky.

Kontakt

OK ENGLISH - anglické štúdio s.r.o www.facebook.com/hanustiakova

Bakta 55
979 01 Rim. Sobota

Prevádzka 1:
Hlavné námestie 12
979 01 Rim. Sobota

Prevádzka 2:
Poštová 3
982 01 Tornaľa

Prevádzka 3:
Vzdelávacie centrum
M. R. Štefánika 9
050 01 Revúca

IČO: 47846208
DIČ: 2024123266
+421 907 865 172 hanustiakovajana@gmail.com