Kurz jednoduchého účtovníctva

Naučíte sa: 

  • účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva
  • viesť účtovnú dokumentáciu
  • spracovávať a kontrolovať účtovné doklady
  • viesť peňažný denník
  • uzatvárať účtovné knihy
  • vykonávať inventarizáciu majetku a záväzkov
  • zostavovať účtovnú uzávierku v sústave jednoduchého účtovníctva
  • vypracovávať daňové priznanie k dani z príjmov FO, vypočítať daňový základ
  • aké sú daňové povinnosti

Ku kurzu jednoduchého účtovníctva dostanete učebné materiály ZADARMO.

Absolvujete 35 vyučovacích hodín teórie a 25 hodín praxe.

Kontakt

OK ENGLISH - anglické štúdio s.r.o www.facebook.com/hanustiakova

Bakta 55
979 01 Rim. Sobota

Prevádzka 1:
Hlavné námestie 12
979 01 Rim. Sobota

Prevádzka 2:
Poštová 3
982 01 Tornaľa

Prevádzka 3:
Vzdelávacie centrum
M. R. Štefánika 9
050 01 Revúca

IČO: 47846208
DIČ: 2024123266
+421 907 865 172 hanustiakovajana@gmail.com