Kurz komunikácie

Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú záujem zlepšiť a rozšíriť svoje komunikačné schopnosti v rôznych oblastiach. Kurz sa skladá z jednotlivých kurzov komunikácie: komunikácie konfliktu, asertívnej komunikácie, praktickej a efektívnej komunikácie. Absolvent tak získa poznatky v rámci viacerých komunikačných sfér. Rozsah kurzu je 32 hodín. Absolvovaním kurzu získate osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu.

Čo sa naučíte? Naučíte sa zvládnuť záťažovú komunikáciu v nepriaznivej konfliktnej situácii v bežnom ale aj v profesionálnom živote na pracovisku, naučíte sa ako sa vyhnúť chybám v komunikácií, komunikovať prirodzene, efektívne a selektovať informácie a riešiť a reagovať na komunikačné situácie asertívne.

Absolvujete 30 vyučovacích hodín.

Kontakt

OK ENGLISH - anglické štúdio s.r.o www.facebook.com/hanustiakova

Bakta 55
979 01 Rim. Sobota

Prevádzka 1:
Hlavné námestie 12
979 01 Rim. Sobota

Prevádzka 2:
Poštová 3
982 01 Tornaľa

Prevádzka 3:
Vzdelávacie centrum
M. R. Štefánika 9
050 01 Revúca

IČO: 47846208
DIČ: 2024123266
+421 907 865 172 hanustiakovajana@gmail.com