Pre maloletých

  • nemčina pre žiakov – zameranie jazykového kurzu pre žiakov navštevujúcich základné školy, rozšírenie učiva. Pracujeme s kvalitnými a osvedčenými didaktickými prostriedkami a pomôckami.
  • nemčina pre študentov - zameranie jazykového kurzu pre študentov navštevujúcich stredné školy, rozšírenie učiva. Pracujeme s kvalitnými a osvedčenými didaktickými prostriedkami a pomôckami.
  • príprava na jazykový certifikát – špeciálny jazykový kurz pre študentov
  • príprava na maturitnú skúšku – naučíš sa zvládať stres počas maturitnej skúšky, pripravíme ťa na testy, sloh i ústnu odpoveď. Všetky materiály sú modelové, kopírujú potreby maturanta a sú úplne ZDARMA.
  • príprava na prijímacie pohovory – príprava na prijímačky na strednú alebo vysokú školu
  • konverzácia – konverzačné témy a diskusia. Výučba je založená na aktívnej komunikácií počas celej hodiny, nenútenom rozširovaní si slovnej zásoby, prirodzenom umiestňovaní nových slovíčok do viet, fráz, kontextov a rôznych situácií, čím dochádza k ľahšiemu pochopeniu slovíčok a slovosledu, a tým k rýchlejšiemu vyskladaniu vety a sebavedomej komunikácií, na zlepšení hovoreného prejavu a dosiahnutí jeho spontánnosti a plynulosti, na správnom použití intonácie, prízvuku, gestikulácie a výslovnosti. Kurz Vás pripraví na komunikáciu v nemeckom jazykovom prostredí na vysokej úrovni. Hodiny konverzácie sú určené prioritne záujemcom, ktorí ovládajú nemecký jazyk aspoň na základnej úrovni.  
  • doučovanie – pre žiakov a študentov, ktorí si chcú precvičiť učivo zadané školským zariadením, vylepšiť si známku, či ísť s učivom dopredu
  • individuálne hodiny - Nevychádzate s časom? Hanbíte sa pred ostatnými? Chcete pozornosť lektora venovať len sebe? Tak sú individuálne hodine tým správnym riešením. Dohodnite si čas, tému, učebnice a začnite hneď teraz. Ceny individuálnych hodín nájdete v CENNÍKU.

Kontakt

OK ENGLISH - anglické štúdio s.r.o www.facebook.com/hanustiakova

Bakta 55
979 01 Rim. Sobota

Prevádzka 1:
Hlavné námestie 12
979 01 Rim. Sobota

Prevádzka 2:
Poštová 3
982 01 Tornaľa

Prevádzka 3:
Vzdelávacie centrum
M. R. Štefánika 9
050 01 Revúca

IČO: 47846208
DIČ: 2024123266
+421 907 865 172 hanustiakovajana@gmail.com