Výučba anglicého jazyka

Výučba, ktorú máme v ponuke, je projektovaná na mieru a potreby frekventanta podľa jazykových komunikačných úrovní. Našou hlavnou doménou je individuálny prístup. Počet hodín výučby za týždeň je výlučne na potrebách a časových možnostiach účastníka jazykovej výučby.

Ak máte záujem navštevovať niektorý z ponúkaných jazykových kurzov, v mnohých prípadoch je nutné absolvovať vstupné testy, ktoré do značnej miery určia príslušnú jazykovú úroveň. Taktiež ponúkame návštevu jednej vyučovacej hodiny zadarmo, aby sa účastník sám dokázal rozhodnúť, či je daný kurz pre neho vhodný.

Výučba sa uskutočňuje v našich priestoroch, poprípade firemných priestoroch zadávateľa alebo v materských školách.

Frekventanti sú zadelení do skupín podľa určitých kritérií. Jednu skupinu tvorí maximálne 10 frekventantov.

Ponuku jazykových kurzov a podmienky úhrad za jednotlivé kurzy nájdete v oddelení CENNÍK.

Výučbu môže absolvovať frekventant akéhokoľvek veku – vek nie je podstatný. To podstatné je vo Vás – motivácia učiť sa angličtinu. A to ostatné Vám dáme my.

Kontakt

OK ENGLISH - anglické štúdio s.r.o www.facebook.com/hanustiakova

Bakta 55
979 01 Rim. Sobota

Prevádzka 1:
Hlavné námestie 12
979 01 Rim. Sobota

Prevádzka 2:
Poštová 3
982 01 Tornaľa

Prevádzka 3:
Vzdelávacie centrum
M. R. Štefánika 9
050 01 Revúca

IČO: 47846208
DIČ: 2024123266
+421 907 865 172 hanustiakovajana@gmail.com